Salongshades informerar om Covid-19

Shades informerar om följande.
Shades jobbar aktivt med förebyggande åtgärder för våra kunder samt personalens säkerhet gällande god hälsa/hygien, det är av största vikt för oss.

Vi fortsätter att följa strikt protokoll gällande coronaviruset. Vi följer myndigheternas rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skydda våra kunder och anställda på bästa sätt. Detta innefattar bland annat extra noggrann städning i samtliga områdena som kunderna och personalen vistas, samt att samtliga våra verktyg desinfekteras på rätt sätt efter varje behandling.

 

Folkhälsovårdsmyndigheten
Har man varit på resande fot inom Sverige men framförallt i länder med hög antal Covid-19 fall, bör man följa folkhälsovårds myndigheternas rekommendationer på 14 dagar efter vistelse utomlands.
Klicka på länken för mer information https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/

 

Viktigt med bra hygien
Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

  •  Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
  •  Tvätta händerna med tvål och vatten.
  •  Håll avstånd och i kön
  • Ansiktsmask för personer i riskgrupper och med underliggande sjukdomar rekommenderas

 

MVH Salongshades med personal