GDPR – Personuppgiftspolicy

 

Från den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR ställer högre krav på hur vi som organisation behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering. I policyn beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information var du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. SHADES sparar personuppgifter såsom fullständigt uppgett namn, telefonnummer och epost adress i vårt datasystem. För att kunna upprepa behandlingar skriver SHADES ett personligt kundkort där recept på behandlingar finns. Samtliga anställda under SHADES har tillgång till systemet, och vi vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part. SHADES lagrar personuppgifter så länge kunden är aktiv. Har en kund varit inaktiv i mer än 5 år så raderas uppgifterna per automatik. Du som kund bör godkänna att vi innehar dessa personuppgifter och vi kontrollerar detta då du kommer på ditt nästa besök. Det kan vara bra för oss på SHADES att få ta på dig som kund ifall vi behöver boka om din tid eller om din frisör blir sjuk.

 

Vid frågor, funderingar eller om du önskar ta del av vilken information vi innehar välkomnar vi dig att kontakta oss.

SHADES går att nå på följande sätt:

 

Ångermannagatan 140

162 65 Vällingby

Stockholm

Telefon: 08-579 73 111

E-post: info@salongshades.se